Kost - nutrition

“Boka individuell kostrådgivning”


Goda resultat alltid bygger på bra balans mellan att äta, träna och vila. Vad och hur du äter och dricker påverkar din prestation under träning/tävling, återhämtning och ditt fysiologiska träningssvar. Vi på SCS erbjuder ett koncept med dietist för att du ska få möjlighet att analysera och skapa en individuell kost- och vätskeplan.

Kostrådgivningen börjar med ett gemensamt tillfälle anpassat utifrån tre olika fysiska idrottsprofiler, se nedan bild. Därefter genomförs två individuella träffar med dietist Johanna Andersson eller Caroline Wilbois.
Idrottsuniversitetet,
- Näringsfysiologi i teori och praktik

Samtliga SCS-idrottare inbjuds till kursen i Nutrition - Näringsfysiologi. Kursen omfattar fyra gemensamma tillfällen. Därefter erbjuds individuell rådgivning med våra dietister Johanna Andersson eller Caroline Wilbois.

Kursens mål:
Efter fullgjord kurs ska studenten ha:

Teoretisk och praktisk kunskap inom grundläggande näringsfysiologi för elitidrottare
Förståelse för näringsämnens påverkan på människokroppen och prestationsförmåga
Kunskaper för att kunna utforma en individuell kost- och vätskeplan som fyller en idrottares behov under träning, tävling och återhämtning.
Förmåga att omsätta sin kunskap i konkreta koståtgärder för huvud- respektive mellanmål/återhämtningsmål.

Anmälan eller vidare frågor:
Anmälan görs i planeringskalendern på Sport campus hemsida
Kontaktuppgifter: .(JavaScript must be enabled to view this email address) eller 073-7572418

Sport Campus Swedens partners

Sponsorer