Livsstilsstöd

“På 90 minuter hjälper vi dig att få bättre kontroll på din tillvaro så att Du kan prestera bättre och undvika skador”


Vad är Tubaprofilen för något?
Ett världsunikt samtalsverktyg över helheten. En kartläggning av hur Du ser på dig själv, din vardag och livsstil. Utifrån profilen gör vi tillsammans en åtgärdsplanering.
Tubaprofilen ger svar på om det finns psykosociala riskfaktorer som kan leda till ohälsa/skador. Profilen är motiverande till förändringar samtidigt som den också lyfter fram dina styrkor.
Kartläggningen följs upp varje år eller vid behov för att Du ska kunna följa din egen utveckling, inom profilens områden.

Vad är syftet med Tubaprofilen för dig?
* Genom det strukturerade samtalet får Du möjlighet till reflektion och eftertanke kring det komplexa, som en elitidrottares vardag är.
* När Du ser sambanden, i din egen bild, blir Du medveten om hur din personlighet och livsstil positivt/negativt inverkar på både hälsa och skador.
* Syftet är att Du ska få balans och kontroll över tillvaron så att Du kan må bra och prestera bättre.

www.tubakonsult.se

Sport Campus Swedens partners

Sponsorer