Om Sport Campus Sweden

Vårt är arbetssätt kan beskrivas med tre nyckelord:


1. Helhetstänk

2. Förebyggande

3. Systematiskt

Varför startades Sport Campus Sweden?

Allt för många talanger lägger av med sin idrott redan i gymnasieåldern. De som fortsätter sin idrottssatsning och tränar flera timmar varje dag kan inte förväntas klara av sina studier, hitta boende, få hjälp med idrottsmedicin, tester, systematik och andra nödvändiga stödinsatser själv. Därför har vi startat Sport Campus Sweden!

Vi vill utveckla vårt stöd till att bli till ”ett av Europas ledande inom idrott och högre studier”.

Hur arbetar Sport Campus Sweden?

Sport Campus Sweden i Stockholm erbjuder vettiga villkor för dig som tänker satsa på idrott och högskolestudier samtidigt – Dubbla karriärer. Genom samarbeten med kommuner, specialidrottsförbund, högskolor, coacher, idrottsmedicinare, sponsorer med flera kan vi ge dig rätt stöd på din väg mot både medalj och examen.

Vad ingår i Sport Campus Swedens utbud:

  • Nära samarbete med ett flertal högskolor
  • Stöd att anpassa studier och studietakt vid våra högskolor
  • Kurser vid Sport Campus Swedens idrottsuniversitet (5 högskolepoäng)
  • Ett team av över 20 specialister
  • Utvecklings- och livsstilsamtal
  • Idrottsmedicinska genomgångar och fysiologiska tester (Fysprofilen, VO2-max mm)
  • Föreläsningskvällar om elitidrott, bl.a. i samarbete med Sveriges Olympiska Kommitté (SOK)
  • Tillgång till över 30 av våra medlemsorganisationers idrottsanläggningar.
  • Sociala träffar (trivsel och gemenskap genom middagar och möten)


15 april och 15 oktober är sista datum för att söka till såväl högskolan som Sport Campus Sweden.

Välkommen med din ansökan!’

Sport Campus Swedens värdegrund och värdeord

Våra ledord är att du ska uppleva och få:

Kunskap Glädje, Energi, Helhet och Gemenskap.

Vårt arbetssätt

Systematiskt, Helhetstänk, Förebyggande och Lagarbete


Hos oss är det tydligt vilket ansvar som finns hos

Sport Campus Sweden, Högskolan och dig själv.

Vi har höga förväntningar på varandra och samtliga arbetar systematiskt mot gemensamt uppsatta mål.

Våra relationer präglas av respekt.

Vi är till för dig!

Sport Campus Swedens partners

Sponsorer